Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:52 18/06/2020

Họp hội đồng thẩm định hồ sơ 3 xã Thượng Lộ, Vinh Mỹ, Lộc Hoà

Ngày 17/6 Hội đông thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh (HĐ) đã họp thông qua hồ sơ thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn của 3 xã: Thượng Lộ (huyện Nam Đông), Lộc Hoà và, Vinh Mỹ (huyện Quảng Điền). Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch HĐ, chủ trì. Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là ủy viên Hội đồng thẩm định; thành viên Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc Nam Đông và UBND 3 xã

Sau khi nghe Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, cơ quan thường trực HĐ báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của 3 xã: Thượng Lộ (huyện Nam Đông),  Lộc Hoà và, Vinh Mỹ (huyện Quảng Điền),, Hội đồng đã xem xét thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

- Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của 3 xã: Thượng Lộ (huyện Nam Đông),  Lộc Hoà và, Vinh Mỹ (huyện Quảng Điền) đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Kết quả thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới 3 xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông),  Lộc Hoà và, Vinh Mỹ (huyện Quảng Điền) đều đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân: Được nhân dân đồng thuận cao; tỷ lệ các tiêu chí được hỏi đều đạt theo quy định.

- Kết quả bỏ phiếu: 21/21 phiếu  (100%) nhất trí xét, công nhận 3 xã phiếu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

Như vậy, đến nay huyện Phú Lộc đã có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Nam Đông có 6/9 xã đạt chuẩn./.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Số lượt xem : 407

Chưa có bình luận nào cho bài viết này