Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 15:39 18/03/2019

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 05/3/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phê duyệt Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Mục đích nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010-2020, trong đó tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình, qua đó, đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức XDNTM" giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành trung ương và các tỉnh hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2019 và gửi Báo cáo tổng kết cho Ban Chỉ đạo Trung ương và các bộ, ngành trung ương có liên quan trước ngày 30/9/2019 để tổng hợp. Hội nghị Tổng kết toàn quốc dự kiến tổ chức tại tỉnh Nam Định vào đầu tháng 12/2019.

Chi tiết xin xem tại mục văn bản mới.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Số lượt xem : 743

Chưa có bình luận nào cho bài viết này