Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 20:50 27/12/2018

Năm 2019 phấn đấu hoàn thành mục tiêu 50% số xã cả nước đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 25/12/2018, Văn phòng Điều phối NTM TW đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đã đến chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đông đủ đại diện lãnh đạo các đơn vị của các Bộ, ngành Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ NTM và các đơn vị thuộc Bộ ….).

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Văn phòng nông thôn mới TW: khối lượng công việc lớn vượt kế hoạch; kết quả tham mưu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tập thể đoàn kết, gắn bó. Ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: tham mưu tốt các nhiệm vụ trọng tâm cho Ban chỉ đạo Trung ương, phối hợp tốt với các địa phương để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ trong năm 2018 làm tiền đề đạt được các mục tiêu xây dựng nông thôn mới cả giai đoạn trong năm 2019 (trước 01 năm so với mục tiêu của Quốc hội). Trong năm 2018, đã tham mưu để tổ chức thành công 05 Hội nghị toàn quốc về NTM trực tiếp do Phó TTCP, Trưởng ban CĐ TW chủ trì. Ông Trần Đức Viên, Chủ tich hội đồng Học viện nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao các kết quả đạt được của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn mới cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới tốt hơn, hiệu quả hơn…

Thứ trưởng Trần Thanh Nam biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Điều phốiNTM TW, góp phần hoàn thành không những vượt mức kế hoạch mà còn đảm bảo chất lượng, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, góp phần định hướng cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả và bền vững hơn: đã tham mưu tốt các nhiệm vụ trọng tâm cho Ban Chỉ đạo TW, Thủ tướng Chính phủ như quy định về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đề án hỗ trợ thôn, bản thuộc các xã khó khăn, Chương trình OCOP, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới…. Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp rất chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW và một số lãnh đạo, công chức đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Bộ trưởng các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam… tặng Bằng khen. Bên cạnh đó Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cũng đổi mới phương pháp truyền thông thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để truyền hình trực tiếp các hội nghị, hội thảo, giúp cán bộ các cấp tiếp cận đầy đủ được nội dung hội nghị, hội thảo, kinh nghiệm của các địa phương cũng như chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Năm 2019 là năm hết sức quan trọng, có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề để phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 50% số xã cả nước đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 05 tiêu chí, sẽ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, do đó có rất nhiều công việc cần khẩn trương triển khai thực hiện. Văn phòng Điều phối nông thôn mới cần sớm hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020, làm cơ sở để xác định định hướng triển khai giai đoạn sau năm 2020. Xây dựng các kế hoạch các công việc cần thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, hướng dẫn các địa phương để sớm triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019. Cần kịp thời tham mưu khen thưởng, biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp, nỗ lực cho xây dựng nông thôn mới. Công tác truyền thông cần phải đẩy mạnh, hiệu quả hơn đến tất cả các cấp để mọi người biết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình sớm hơn 01 năm so với kế hoạch. Tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chỉ đạo trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực hơn nữa mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề trong năm 2019.

VPĐPNTM (TH)

Số lượt xem : 467

Chưa có bình luận nào cho bài viết này