Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 17:05 17/01/2019

OCOP: Chương trình dài hơi, không có điểm kết thúc

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội chợ OCOP năm 2018 tổ chức tại Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2018 – 2020 được Bộ NNPTNT tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, OCOP là giải pháp quan trọng cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất và xây dựng NTM, động lực cho phát triển bền vững của đất nước. OCOP sẽ tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hoá, dịch vụ nông nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện OCOP, kêu gọi các tổ chức tài chính, tín dụng sớm có chương trình tín dụng hỗ trợ trực tiếp cho OCOP

OCOP là sản phẩm của địa phương nhưng phải được gia tăng giá trị lên tầm quốc gia, toàn cầu, đồng thời chỉ ra chủ thể thực hiện là hộ gia đình, HTX, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà nước chỉ hỗ trợ về chính sách. Chính quyền, Nhà nước không thể áp đặt ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành chính trong sản xuất các sản phẩm OCOP mà phải phát huy được tính sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư, người dân”- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cũng như chương trình xây dựng NTM, OCOP là một quá trình thực hiện, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau năm 2020, Chính phủ sẽ tổng kết để tiếp tục triển khai lâu dài.

Trọng tâm của Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị.

Đồng thời, hạn chế và giảm dân số nông thôn di cư ra thành phố, bảo vệ môi trường, giữ ổn định xã hội khu vực nông thôn, nhằm thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong xây dựng NTM.

Số lượt xem : 2644

Chưa có bình luận nào cho bài viết này