Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:15 20/07/2020

Quảng Điền hoàn thành chương trình xây dựng NTM đúng hẹn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Điền đã tập trung lãnh đạo quyết liệt và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy đến nay, Quảng Điền đã thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Huyện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và đang trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM.

Là xã bãi ngang, khi bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Quảng Thái chỉ đạt 5/19 tiêu chí nông thôn mới, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh còn thiếu và yếu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Quảng Điền, sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã Quảng Thái cộng với sự hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM của các tầng lớp nhân dân nên đến nay, xã Quảng Thái được công nhận xã đạt chuẩn NTM và đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn NTM theo quyết định của UBND tỉnh. Diện mạo nông thôn mới xã Quảng Thái hôm nay ngày càng khang trang và sạch đẹp hơn, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,57%.

Trao đổi thêm với chúng tôi, Ông Lê Ngọc Bảo – Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho biết: “Cùng với những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã tạo điều kiện cho xã Quảng Thái hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, về đích đúng kế hoạch đề ra trong năm 2020, góp phần đưa huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện NTM theo Nghị quyết của Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Trong giai đoạn mới, xã Quảng Thái tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM”.

Cùng với xã Quảng Thái, xã Quảng Ngạn là đơn vị thứ 10 của huyện Quảng Điền đã tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn NTM vào ngày 17/7/2020. Đây cũng là địa phương vùng bãi ngang, ven biển cuối cùng của huyện Quảng Điền hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Sau khi 02 xã Quảng Thái và Quảng Ngạn được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM ngày 06/7/2020, huyện Quảng Điền đã trở thành địa phương cấp huyện thứ hai tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có 100% xã đạt chuẩn NTM. Hiện, huyện Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn NTM nhằm phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Chương trình xây dựng NTM được huyện Quảng Điền triển khai thực hiện quyết liệt trong 10 năm qua, đặc biệt, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với quyết tâm đưa huyện Quảng Điền đạt chuẩn NTM, vì vậy, trong giai đoạn này, huyện Quảng Điền tích cực tranh thủ sự nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, sự  lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Tỉnh và các ban ngành, cấp tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và điều quan trọng là người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đóng vai trò là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới nên tích cực tham gia hưởng ứng như: tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công, kinh phí... để thực hiện tốt các tiêu chí, Vì vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện.

Đến nay, bộ mặt nông thôn mới của huyện Quảng Điền có nhiều khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sản xuất và dân sinh của nhân dân; Thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt 38 triệu đồng/ người/ năm; Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện; Các thiết chế văn hóa được đầu tư khá đồng bộ. Bên cạnh đó, Người dân ở các xã cũng đầu tư kinh phí để xây dựng nhà ở, hệ thống cổng, tường rào khang trang, sạch, đẹp hơn, các giá trị văn hóa truyền thống ở các địa phương tiếp tục được giữ gìn và phát huy có hiệu quả. Nhân dân các địa phương đã thực hiện xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, tổ chức thực hiện tốt Đề án Ngày chủ nhật xanh, nhiều tuyến đường đã tổ chức trồng hoa, trồng cây xanh tạo cho môi trường sống nông thôn Quảng Điền ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Trong quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, huyện Quảng Điền đã gặp những khó khăn nhất định như: một số người dân đứng ngoài cuộc, trông chờ và sự hỗ trợ của nhà nước; Hệ thống chính trị ở cơ sở vận hành chưa đồng bộ và công tác huy động nguồn lực còn gặp khó khăn. Để tháo gỡ những khó khăn đó mất rất nhiều thời gian. Trong đó, huyện Quảng Điền đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng NTM, về nguồn lực ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh thì huyện Quảng Điền đã tăng cường huy động nguồn lực trong dân.

Ông Nguyễn Đình Đức - Bí thư Huyện ủy Quảng Điền cho biết: “Nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới của huyện Quảng Điền là tập trung xây dựng huyện NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến 2025 có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 5 xã đạt NTM nâng cao. Huyện Quảng Điền chú trọng tập trung phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân. Trên cơ sở đó, Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị có liên kết trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương như: bột matcha rau má, trà rau má Quảng Thọ; rau xanh Vietgap Hóa Châu Quảng Thành, bún bánh Ô Sa – Quảng Vinh, sản phẩm mắm nước mắn Tân Thành – Quảng Công, mây tre đan Bao La… Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện Quảng Điền chú trọng quy hoạch, sắp xếp lại cách chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nuôi nông hộ quy mô lớn từ 30 - 100 con lợn, chú trọng liên kết trong chăn nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm gà sạch, lợn sạch ở Quảng Điền; Tích cực kêu gọi và tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp du lịch đến đầu tư khai thác phát triển du lịch sinh thái, du lịch vùng đầm phá và ven biển. Bên cạnh đó, huyện Quảng Điền tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng sản xuất, y tế, giáo dục, văn hóa đạt mức cao hơn và quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu”.

thuathienhue.gov.vn

Số lượt xem : 100

Chưa có bình luận nào cho bài viết này