Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 07:58 25/10/2019

Thị xã Hương Thủy cán đích xây dựng nông thôn mới

Đến nay thị xã Hương Thủy đã có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, và là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trước đó, các xã Thủy Thanh, Thủy Phù, Thủy Tân, Phú Sơn, Dương Hòa, Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, với việc xã Thủy Vân vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 10 năm 2019), thị xã Hương Thủy đòng thời hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy có diện tích là 456 km2, dân số 100.313 người, mật độ dân số 220 người/km2. Toàn thị xã có 12 đơn vị hành chính, trong đó có 7 xã và 5 phường (Phú Bài, Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Thủy Lương).

Theo Bí thư Thị ủy Hương Thủy - ông Lê Văn Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế - xã hội của địa phương có những bước phát triển ổn định và đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra. Trong đó Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện tích cực, và kết quả là đến cuối năm 2019, Hương Thủy trở thành địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đầu tiên trên toàn tỉnh khi có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đi kèm với đó là những chuyển biến rõ rệt về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, giao thông… Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,57% (năm 2016) xuống còn 2,69% (năm 2019).

Được biết, qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, huy động được mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, số xã đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm tiến độ và cùng với nhiều địa phương cả nước đã góp phần đạt mục tiêu chung của Chương trình do Chính phủ đề ra giai đoạn 2010-2020. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến hết năm 2019 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 54 xã, tương đương tỷ lệ 51,9%. Đến năm 2020 có ít nhất 61 xã/104 xã (tương đương tỷ lệ 59%) đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2020 có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới); đối với cấp huyện thì phấn đấu có thêm huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu toàn tỉnh có 08 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Số lượt xem : 12933

Chưa có bình luận nào cho bài viết này