Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:37 18/01/2019

Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Ngày 12/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020.

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, có khởi đầu, không có kết thúc, việc ban hành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu là cơ sở để các xã sau khi đã đạt chuẩn xây dựng phấn đấu nâng cao chât lwọng xã nông thôn mới.

Theo đó, mục tiêu chung đề ra là nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu sớm thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu có kinh tế phát triển với hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp, môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến 2020, mỗi huyện, thị xã có ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; toàn tỉnh có ít nhất 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Các xã đã đạt chuẩn NTM còn lại đạt tối thiểu 10/17 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao (58%), trong đó có 01 trong 02 tiêu chí (thu nhập và hộ nghèo).

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện dự kiến 78 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ ưu tiên bố trí tập trung cho lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, bảo đảm an ninh trật tự...Ngoài ra bố trí một phần vốn để nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn để đạt chuẩn theo quy định.

Trong giai đoạn 2019-2020, UBND tỉnh chọn 13 xã tiêu biểu tại 08 huyện, thị xã để triển khai xây dựng thí điểm xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu để làm cơ sở phát triển, nhân rộng cho giai đoạn sau năm 2020. Theo đó, huyện Quảng Điền (xã Quảng Phú, Quảng Thọ), Phong Điền (xã Điền Lộc, Phong Hiền và Phong Hòa), Phú Vang (xã Phú Thượng), Phú Lộc (xã Lộc Bổn, Vinh Hưng), Nam Đông (xã Hương Hòa), A Lưới (xã Hương Phong, Sơn Thủy), thị xã Hương Trà (xã Hương Vinh) và Hương Thủy (xã Thủy Thanh).

Chi tiết xin xem ở mục văn bản mới./.

Văn phòng Điều phối Thừa Thiên Huế 

Số lượt xem : 18587

Chưa có bình luận nào cho bài viết này