Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 10:03 22/02/2019

Thừa Thiên Huế có 80% dân số nông thôn sử dụng nước sạch

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về công bố số liệu tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia -QCVN 02:2009/BYT (Chỉ số 4): 80%, tăng 2% so với năm 2017. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (Chỉ số 2): 99%, tăng 2% so với năm 2017.

Tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh (Chỉ số 1): 99%.  Tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia-QCVN 02:2009/BYT (Chỉ số 3): 87%.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Số lượt xem : 397

Chưa có bình luận nào cho bài viết này