Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:40 25/06/2020

Thừa Thiên Huế có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là các xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông), xã Lộc Hòa và Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc) theo các Quyết định số 1495/QĐ-UBND, 1496/QĐ-UBND, 1497/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Như vậy, huyện Nam Đông tính đến thời điểm hiện nay đã có 5/9 xã đạt chuẩn, huyện Phú Lộc  có 9/15 xã đạt chuẩn; toàn tỉnh đã có 50 xã/97 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới;

Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 64/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66%. 02 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Quảng Điền (10/10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí) và thị xã Hương Thủy (7/7 xã đạt chuẩn NTM), đã góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh đề ra giai đoạn 2010-2020.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Số lượt xem : 369

Chưa có bình luận nào cho bài viết này