Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 10:00 10/01/2020

Thừa Thiên Huế đã có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương đến 31/12/2019 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 57 /104 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 54,8%; tăng 13 xã so với năm 2019. Trong đó 45 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2019 gồm: Quảng Thành, Quảng An, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), Phong Thu, Phong Mỹ, (huyện Phong Điền), Lộc Hòa, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), Hương Thọ, Hương Phong (thị xã Hương Trà), Thủy Vân, (thị xã Hương Thủy), Vinh Thanh, Phú Dương, Phú Thanh (huyện Phú Vang). 

Trong số 47 xã còn lại. có 21 xã đạt từ 15-18 tiêu chí(20,2%);24 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (23,1%);02 xã đạt 8-9 tiêu chí(1,9%). Không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với 2018.

Thị xã Hương Thủy đã có 100% xã đạt chuẩn (7/7 xã), đủ điều kiện đề nghị xét hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Quảng Điền đã đạt 80% số xã đạt chuẩn. làm cơ sở vững chắc để phấn đấu đạt chuẩn giữa năm 2020.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2019 ước  đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tăng 6,4% so với năm 2018. Một số chỉ tiêu khác liên quan đến dân sinh đều tăng đáng kể, như: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,82%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 80%, nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt 65%; …

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Số lượt xem : 1540

Chưa có bình luận nào cho bài viết này