VĂN BẢN MỚI

 • Quyết định số 1945/QĐ-TTg về việc Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
  (Ngày ban hành 18/11/2021)
 • Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  (Ngày ban hành 12/11/2021)
 • Quyết định số 1689/QĐ-TTg về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  giai đoạn năm 2021-2025
  (Ngày ban hành 11/10/2021)
 • Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
  (Ngày ban hành 16/04/2021)
Phú Lộc đẩy mạnh phát triển kinh tế gò đồi

Từng bước xóa tập quán canh tác nhỏ lẻ  Với diện tích đất lâm nghiệp 3.878 ha, ngay sau Đại hội Đảng bộ Xuân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo bằng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế vùng gò đồi nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, đồng ...