• VĂN BẢN MỚI

  • Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP về việc Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Chi tiết xin truy cập theo đường link dưới đây: http://nongthonmoi.gov.vn/FileUpload/2022-05/nHwQdSNOak6W5sZLH.dan%20T.hien%20tieu%20chi%20NTM%20%28kem%20theo%20Q%c4%90%29.pdf
   (Ngày ban hành 11/05/2022)
  • Quyết định số 560/QĐ-TTg về việc Công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
   (Ngày ban hành 09/05/2022)
  • Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về việc Quy định cơ chế. tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG 
   (Ngày ban hành 19/04/2022)
  • Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
   (Ngày ban hành 25/03/2022)
  Hương Thủy đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Thủy Thanh là 1 trong 2 xã được thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa được chọn xây dựng xã trở thành phường, lộ trình từ năm 2022 - 2023. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thủy Thanh đã xây dựng các phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký ...