• TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

   Kết quả thực hiện năm 2019

  Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

  " />

VĂN BẢN MỚI

 • Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
  (Ngày ban hành 31/03/2021)
 • Công văn số 1261/BNV-TCBC về việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấc cấp
  (Ngày ban hành 27/03/2021)
 • Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc Vê thực hiện đầu tư công năm 2021
  (Ngày ban hành 28/01/2021)
 • Công văn số 394/BNN-VPĐP về việc Tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
  (Ngày ban hành 19/01/2021)
Triển vọng từ mô hình trồng sen ở Quảng Điền

Với phương châm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất trên đơn vị diện tích canh tác, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Quảng Điền đã khuyến khích vận động bà con nông dân chuyển đổi một số diện tích trồng lúa vùng thấp trũng sang trồng sen. Mô hình trồng sen ...