Liên kết

Cập nhật lúc : 00:00 30/10/2013

Website Sở, Ban, Ngành

- Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Kế hoạch và Đầu tư
-Sở Tài chính

Sở Nội vụ
Sở Giáo dục và Đào tạo
Chi cục Lâm nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm Khuyến nông lâm ngư
Sở Công thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động thương binh và Xã hội
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Y tế 

Số lượt xem : 157396

Chưa có bình luận nào cho bài viết này  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />