Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Điều hành tác nghiệp

Thách thức trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới Qua hơn 7 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tuy đạt được những kết quả nhất định, song bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập cần phải có biện pháp tháo gỡ một cách thỏa đáng mới đạt được mục tiêu đề ra.

  • Xây dựng nông thôn mới - Kinh nghiệm thế giới Phát triển nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, từ các góc cạnh khác nhau, đang là mối quan tâm chung của cả cộng đồng thế giới. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này là bài học cho Việt Nam.

  • Tập huấn nghiệp vụ nông thôn mới năm 2017 Từ 09/10- 04/11/2017, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với VPĐP NTM các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ NTM năm 2017 cho hơn 160 cán bộ Văn phòng điều phối NTM cấp huyện, cán ...

  • Bộ chỉ số và mẫu báo cáo cấp xã Để phục vụ các địa phương trong công tác báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh upload các file word dưới đây

  • Văn hóa truyền thống nông thôn với xây dựng nông thôn mới Văn hóa truyền thống ở nông thôn giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân ở vùng nông thôn. Vì vậy xây dựng nông thôn mới hiện đại, cần giữ gìn và ...

  • Xây dựng nông thôn mới –Kinh nghiệm của một số nước châu Á Xây dựng nông thôn mới luôn là những vấn đề được quan tâm ở tất cả các nước và tùy theo điều kiện của mỗi nước để có cách giải quyết. Sau đây là những kinh nghiệm phát triển nông thôn mới của một số quốc gia trên thế giới mà Việt Nam ...