Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 07/12/2022

Điều hành tác nghiệp

Nghiên cứu thực trạng tổ hợp tác trong xây dựng nông thôn mới Vừa qua, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) thực hiện nghiên cứu về hoạt động của tổ hợp tác, nhóm sản xuất tại ...