Điều hành tác nghiệp

Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch Chương trình nông thôn mới 2021 Ngày 25/10 sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thống nhất với các ngành và các cơ quan chuyên môn về kế hoạch Chương trình nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Cường - Phó ...