Điều hành tác nghiệp

Họp Hội đồng thẩm định xét thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh Ngày 04/4 Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã họp thẩm định hồ sơ của 04 xã: Phú Hồ, Phú Hải (huyện Phú vang và Lộc Trì, Vinh Mỹ (huyện Phú ...

  • Thừa Thiên Huế triển khai Quyết định 1385 Ngày 20/12 tại xa A Đớt (huyện A Lưới) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Quyết định 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó ...

  • Tăng tốc hoàn thành mục tiêu nông thôn mới Chiều 09/10, Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã có cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện ...