Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 08/12/2022

Điều hành tác nghiệp

Thừa Thiên Huế phấn đấu 59% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả tích cực

  • Thừa Thiên Huế triển khai Quyết định 1385 Ngày 20/12 tại xa A Đớt (huyện A Lưới) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Quyết định 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó ...