Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Điều hành tác nghiệp

Văn phòng Điều phối tỉnh tham quan học tập về xây dựng nông thôn mới Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh do đồng chí Hồ Vang, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối vừa hoàn thành đợt tham quan học tập về kinh nghiệm thực hiện Chương ...

  • Tăng tốc hoàn thành mục tiêu nông thôn mới Chiều 09/10, Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã có cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện ...

  • Thừa Thiên Huế nâng cao chất lượng xây dựng NTM Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực ...

  • Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM Chương trình trong giai đoạn tới cần ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai các mô hình, dự án chuyển đổi sản xuất gắn với thực tiễn, chuyển giao ứng dụng, phát huy lợi thế của từng vùng, miền để phát ...