Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Điều hành tác nghiệp

Chính phủ triển khai các chính sách đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Sáng 18/8, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của ...

  • Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 691/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới ...