Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Điều hành tác nghiệp

Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, ...

  • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là nội dung mới được đặt ra tại hội nghị do Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia vừa tổ chức tại Hà Tĩnh.

  • Nâng cao hiệu năng sử dung nhà văn hóa xã Nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tận dụng, phát huy công năng nhà văn hóa xã (NVHX), như tổ chức dạy nghề, cho thuê tiệc cưới, liên hoan… nhằm tránh lãng phí, tạo nguồn kinh ...

  • Tăng cường nguồn lực cho nông thôn mới Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát “Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016”