Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Điều hành tác nghiệp

Kiểm toán góp phần nâng hiệu quả xây dựng nông thôn mới Xác định rõ vai trò của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm gần đây Kiểm toán nhà nước (KTNN) ngày càng chú trọng kiểm toán việc triển khai ...

  • Điểm mới về tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn Việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu nhằm hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng ...

  • Bãi bỏ các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bãi bỏ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

  • Huy động 7.600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã ...

  • Phú Vang đã có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chiều 11/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 (khóa XV) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; bàn thông qua nhiều ...