Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

Điều hành tác nghiệp

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC VỚI HÀN QUỐC: BƯỚC TIẾN MỚI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (phần 1) Bài viết của đồng chí Lê Thành Nam – Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế và đồng chí Lê Ngọc Bảo ...

  • Giữ gìn bản sắc trong xây dựng nông thôn mới Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được thiết kế không chỉ là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế cứng, mà chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, giữ ...

  • Thừa Thiên Huế đẩy mạnh ngành nông nghiệp số Ngành nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số (CĐS) nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) theo hướng hiện đại, thông minh, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và ...