Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

484
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 08:38 07/09/2021
Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 có 87% số xã đạt chuân nông thôn mới
Đó là một trong những chỉ tiêu cơ bản được đưa ra tại Kế hoạch số 282/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong cuộc họp ngày 7/9/2021 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”,Kế hoạch số 282/KH-UBND đã đề ra những nội dung cụ thể.

Về kinh tế: Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 12-13%/năm, phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân tăng 7,8-8,5%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên mức bình quân chung của cả nước từ 3500-4000 USD/năm; cơ cấu GRDP: du lịch dịch vụ 53-54%, công nghiệp, xây dựng 31-32%, nông nghiệp 7-9%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10-12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 87% (trong đó, 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), ít nhất 01 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về văn hóa - xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025 còn 2-2,2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 70-75%; giải quyết việc làm mới  từ 16.500-17.000 lao động/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; có 13-14 bác sỹ/1 vạn dân và 58-60 giường bệnh/1 vạn dân.

Về môi trường: Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đến năm 2025  đạt 100%. Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và làng nghề có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56-57%.

Về quốc phòng - an ninh: 100% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.

Về xây dựng Đảng: Phấn đấu 70-80% trưởng các tổ dân phố, thôn là đảng viên. Phấn đấu bình quân hàng năm kết nạp từ 1.700-2.000 đảng viên.

Theo đó, mục tiêu chung của phong trào thi đua mà tỉnh Thừa Thiên Huế nhắm đến là đưa Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nền văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ… trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung bộ.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM