Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

263
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 16:25 08/12/2021
Đưa du lịch nông thôn vào Chương trình xây dựng nông thôn mới
Đó là ý kiến chỉ đạo của ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về kiến nghị xây dựng Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để đưa nội dung phát triển du lịch nông thôn vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; trình duyệt theo đúng quy trình và quy định pháp luật.

Phát triển du lịch nông thôn trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được xác định là một trong những động lực đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường. Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng NTM bền vững.

Dự thảo Đề án “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025” do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành quy hoạch mạng lưới điểm du lịch nông thôn; có ít nhất 200 dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 10% sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, có ít nhất 50% làng nghề truyền thống tham gia vào chuỗi giá trị du lịch nông thôn…

Theo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, hiện nay, cả nước có khoảng 365 điểm du lịch nông thôn hơn 2.000 làng nghề truyền thống với tiềm năng về du lịch. Du lịch nông thôn nói chung khá đa dạng, với các loại hình chủ đạo như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Hoạt động du lịch nông thôn đã đem lại những đóng góp tích cực cho cả ngành Du lịch và khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển. Theo đó, du lịch nông thôn góp phần tạo bản sắc, tính độc đáo của điểm đến và sản phẩm du lịch Việt Nam tạo ra tour, tuyến mới, mở rộng không gian du lịch. Bên cạnh đó, du lịch nông thôn phát triển đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương như: góp phần đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho người dân; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM bền vững.

Tiềm năng phát triển du lịch nông thôn tại Việt Nam, trong đó có du lịch cộng đồng rất lớn. Nhiều địa phương đã có mô hình du lịch cộng đồng để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân nông thôn, đặc biệt tại vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long... Các mô hình không chỉ đem lại kinh tế mà còn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, an sinh xã hội ở các địa phương.

Để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn trong giai đoạn tới gắn với xây dựng NTM theo hướng bền vững, nhiều ý kiến cho rằng, cần thực hiện quy hoạch phát triển du lịch nông thôn đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch nông thôn. Xây dựng và ban hành chính sách quản lý, hỗ trợ, ưu đãi cho từng loại hình du lịch nông thôn…; cần xây dựng bản đồ du lịch nông thôn, trong đó, chỉ ra các khu vực có khả năng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng, miền, địa phương trên cơ sở liên kết hình thành tuyến. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch được xây dựng cần đảm bảo 3 yếu tố: đa dạng, đặc sắc và gia tăng giá trị.

Du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế đã và đang thu hút được nhiều lao động vùng nông thôn, các thôn bản tham gia vào dịch vụ du lịch tại cộng đồng, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và chuyển dịch thời gian nông nhàn sang các ngành nghề, dịch vụ phục vụ cho phát triển du lịch; nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng và phát triển du lịch bền vững...

 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM