Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

488
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 16:39 05/08/2021
Đổi mới tư duy, thay đổi quan điểm phát triển sản xuất nông nghiệp
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết quả phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị thuộc Sở.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc đã nêu lên những kết quả nổi bật về phát triển nông nghiệp trong thời gian qua. Đáng chú ý là sau 5 năm triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân, sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển khá toàn diện, nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển biến rõ rệt theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản; an ninh lương thực của tỉnh luôn đảm bảo; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện hơn làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần được nâng cao, tình hình an ninh trật tự được cũng cố và giữ vững.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020, cụ thể: Sản lượng lương thực có hạt đạt 33,5 vạn tấn/năm (chỉ tiêu 31-32 vạn tấn); diện tích lúa đạt 54.700 ha (kế hoạch đến 2020: 52.000 ha); sản lượng thóc hơn 32 vạn tấn, đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt 10,3 vạn tấn, vượt với chỉ tiêu đề ra 8-10 vạn tấn. Diện tích trồng rừng hàng năm đạt 6.200 ha (mục tiêu đề ra 4.000- 4.500 ha), độ che phủ rừng ổn định 57,38% (chỉ tiêu 57-58%). Sản lượng thủy sản đạt 57.000 tấn, tăng 5% so với năm 2015.

Về trồng trọt, đã thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt theo hướng tập trung tăng diện tích lúa chất lượng cao, xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp: Diện tích lúa chất lượng cao năm 2020 ước đạt trên 17.125 ha chiếm 31,5% diện tích lúa toàn tỉnh, tăng 6.780 ha so với năm 2015; năng suất ước đạt 59,8 tạ/ha; sản lượng ước đạt 102,8 nghìn tấn. Đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa theo mô hình cánh đồng lớn, đến năm 2020 diện tích đạt 8.460 ha, tăng 4.600 ha so với năm 2015. Sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ ngày càng được nhiều địa phương chú trọng, quan tâm. Giai đoạn 2016- 2020 toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 3.087 ha đất lúa kém hiệu quả ở vùng miền núi, bãi ngang ven biển, vùng thiếu nước sang trồng ngô, lạc, rau, hoa và nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Về Chăn nuôi, đến nay, tỷ lệ bò lai và lợn nạc so với tổng đàn tiếp tục tăng, cụ thể bò lai chiếm 70% tổng đàn, tỷ lệ lợn nạc chiếm 94% so với tổng đàn. Đã có các cơ sở sản xuất giống lợn tại chổ giải quyết dần nhu cầu con giống phục vụ cho sản xuất, hạn chế dịch bệnh.

Đối với Thủy sản, đã triển khai nhiều giải pháp tập trung phát triển theo hướng bền vững, gắn nâng cao hiệu quả kinh tế với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái. Nuôi trồng thuỷ sản chuyển đổi theo hướng ổn định diện tích, giảm mật độ nuôi, tăng cường ứng dụng các quy trình nuôi công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kết hợp đa dạng phương thức nuôi và đối tượng nuôi, nhờ đó năng suất và sản lượng ngày càng tăng. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 7.300 ha, tăng 5,3% so với năm 2015; Sản lượng ước đạt 17.630 tấn tăng 14,6% so với năm 2015. Khai thác thủy sản có chuyển biến mạnh về sản lượng nhờ thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân tăng năng lực khai thác, phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, đầu tư ứng dụng công nghệ thiết bị hiện đại trong khai thác. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản luôn được chú trọng, kết hợp được sự tham gia của cộng đồng nên hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Về Lâm nghiệp, đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế rừng theo hướng phát triển rừng trồng sản xuất có năng suất cao, tăng tỷ lệ gỗ nguyên liệu cung ứng cho công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ, thời gian qua ngành lâm nghiệp đã tập trung nghiên cứu chuyển giao công nghệ về sản suất giống trên cơ sở mô hình hiện có và tập trung nghiên cứu giống mới đáp ứng cho nhu cầu thực tiễn sản xuất.

Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm nông sản. Trong đó tập trung phát triển mạnh các nông sản chủ lực theo 3 cấp độ. Tiếp tục cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt theo hướng giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực và nhóm cây công nghiệp (ngắn ngày và lâu năm) một cách hợp lý, tăng tỷ trọng về giá trị sản xuất của nhóm cây ăn quả và rau, hoa thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng quy mô diện tích. Chuyển đổi cơ cấu đàn vật nuôi, hướng tới giảm tỷ trọng đàn lợn, tăng tỷ trọng đàn gia cầm và gia súc ăn cỏ; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi hữu cơ, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC; phát triển ngành công nghiệp chế biến lâm sản và các sản phẩm từ gỗ...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó giúp ngành Nông nghiệp, khu vực nông thôn và đời sống người nông dân trong tỉnh không ngừng được nâng lên góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế khách quan và chủ quan, đồng thời nêu lên những nội dung mà ngành Nông nghiệp cần lưu ý trong thời gian đến đó là phải đổi mới tư duy, thay đổi quan điểm phát triển, phải xem ngành nông nghiệp là ngành kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững có giá trị gia tăng cao, xây dựng các chuỗi giá trị hàng hóa trong nông nghiệp. Nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế có những lợi thế, đặc trưng riêng có (nhất là hệ đầm phá Tam Gian  - Cầu Hai) để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có tính đặc thù của địa phương. Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp phải gắn liền với phát triển du lịch; các sản phẩm nông nghiệp phải mang tính sản xuất hàng hóa; việc xây dựng nông thôn mới phải đặt trong bối cảnh cả tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vì vậy cần có quy hoạch hợp lý với mô hình phù hợp. Lưu ý tính toán tổ chức sản xuất trong nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mới cần đảm bảo tính liên kết vùng, tăng cường kết nối liên xã, liên huyện, kết nối với đô thị và đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại với quy mô sản xuất hàng hóa lớn.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, cây con giống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị, kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Khai thác có hiệu quả các phế phẩm trong chế biến nông nghiệp – đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được đặt trong hệ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn thì sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sử dụng đất đai theo hướng bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tạo điều kiện sử dụng linh hoạt đất nông nghiệp nhằm tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường và đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó cần chú ý đến công tác quản lý nhà nước, phát huy vài trò quản lý nhà nước của các cơ quan; kêu gọi đầu tư phát triển các dự án trong nông nghiệp.

CTV