Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

220
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:10 28/10/2019
Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch Chương trình nông thôn mới 2021
Ngày 25/10 sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thống nhất với các ngành và các cơ quan chuyên môn về kế hoạch Chương trình nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì cuộc họp.Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB và XH, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận tham gia ý kiến vào định hướng xây dựng kế hoạch tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Trong đó, các ý kiến tập trung bàn sâu đến việc nâng cao đời sống cho người dân vùng nông thôn; hạ tầng giao thông; các tiêu chí hướng đến mục tiêu phát triển bền vững…

Theo đó. UBND tỉnh giao các ngành, các cơ quan chuyên môn và các xã tiếp tục rà soát bổ sung các danh mục, hạng mục đầu tư xây dựng tại địa bàn. Trong đó, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện là tập trung nhằm nâng cao đời sống người dân nông thôn. Quan tâm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội nông thôn đồng bộ, kết nối với đô thị; thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM để hình thành nền nông nghiệp hiện đại; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa, thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc họp cũng đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh mộ số công trình dự án phù hợp vơi tiến độ và thực tế của các địa phương 

VPĐP NTM TTH (TH)