Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 14:16 27/04/2020

Kết quả thông tin tài chính lấy từ hệ thống TABMIS

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, 6 tháng 2020 (do Kho bạc nhà nước Thừa Thiên Huế cung cấp)

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

Xin vui lòng truy cập theo file đính kèm.....

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 5984

Chưa có bình luận nào cho bài viết này