Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

1869
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 10:42 29/01/2018
Kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn ntm
Ngày 16/01 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 125/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Theo đó Họi đồng có 20 thành viên là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc  và Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT.Hội đồng cónhiệm vụ thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnhtheo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ - TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản hướngdẫn của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh.VPDP NTM TTH