Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

950
+ aa -

Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 16:49 17/06/2019
Thừa Thiên Huế phấn đấu 59% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả tích cực

Trong gần 9 năm thực hiện, Thừa Thiên Huế đã huy động được nguồn lực khá lớn với 11.100 tỷ đồng, trong đó có sựu đòng góp đáng kể của người dân; xây dựng mới và nâng cấp 120 công trình giao thông nông thôn, 31 công thủy lợi, 179 công trình trường học, 55 công trình nhà văn hóa trung tâm xã, 22 công trình nước sạch,…; hỗ trợ 641 mô hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Nhờ vậy, đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2018 đạt 31,4 triệu đồng/người/năm, bằng gấp 2,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 7,25%,giảm hơn 50% so với năm 2010…

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên  Huế phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 54 xã (đạt 52% tổng số xã) vào cuối năm nay. thị xã Hương Thủy phấn đấu cuối năm 2019 hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới

Năm 2020 theo kế hoạch toàn tỉnh phấn đấu đạt 61 xã dạt chuẩn, đạt tỷ lệ chung do TW đề ra đối với vùng Bắc Trung Bộ là 59%. Đồng thời phấn đấu huyện Quảng Điền hoàn thành mục tiêu này vào năm 2020.

Văn phòng Điều phối  NTM tỉnh