Hoạt động ban ngành

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu các giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

  • A Lưới: Tập huấn nâng cao nhận thức về nhà vệ sinh Thực hiện Kế hoạch Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2018, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế huyện A Lưới tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về kỹ thuật xây dựng, sử ...

  • Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn Ngày 9/8/2018, tại huyện Phú Vang, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Vang tổ chức Hội thi Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn góp phần xây ...

  • Tỉnh đội chung sức xây dựng nông thôn mới Ngày 20-6, tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp với Ban CHQS huyện Quảng Điền và địa phương tổ chức ra quân làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông ...