Hoạt động ban ngành

Phú Vang liên kết từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm Liên kết sản xuất lúa hữu cơ từ khâu cung ứng vật tư đến tiêu thụ sản phẩm đã được Công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm (gọi tắt Quế Lâm) bắt tay với HTX NN Phú Lương 1 (Phú Vang) và 150 ...

  • Thừa Thiên Huế đẩy mạnh giảm nghèo bền vững Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế còn 17.662 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,98%) và 15.429 hộ cận nghèo (tỷ lệ 5,22%). Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, ...