Hoạt động ban ngành

Chiến dịch tình nguyện hè 2017 Năm nay, hoạt động tình nguyện của Đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung vào việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng ...

  • Hội Phụ nữ tỉnh với phong trào Ngày 27/7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"( 5 không là: không đói nghèo; không bạo lực; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không sinh con thứ 3 ...

  • Thừa Thiên Huế: Giải pháp giảm nghèo bền vững Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo, phấn đấu đưa tỉ lệ hộ nghèo chung tỉnh từ 7,19% xuống còn 6,09% vào cuối năm 2017, đến cuối năm 2020 giảm còn dưới 4%.