Hoạt động ban ngành

Chỉ dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi xác định được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.

  • Nhân rộng những mô hình xây dựng nông thôn mới Trong năm 2014, công tác tuyên truyền nông thôn mới (NTM) là ưu tiên số một, để ai cũng biết về xây dựng NTM vì người dân chính là chủ thể của xây dựng NTM, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Hà Thị Liên đã khẳng định điều đó tại cuộc họp sơ kết ...