Hoạt động ban ngành

Agribank tích cực xây dựng nông thôn mới Trong thành tựu của 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) là nguồn lực quan ...

  • Thừa Thiên Huế ưu tiên phát triển làng nghề Với đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh đến năm 2025” tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ưu tiên tập trung phát triển các nhóm ngành, sản phẩm CNNT có thế mạnh của các địa ...

  • Nông thôn mới Thừa Thiên Huế khởi sắc Sau 10 năm xây dựng NTM, toàn tỉnh đã có 44/104 xã (42,3 %) đạt chuẩn NTM (tăng 24 xã so với cuối năm 2015). Dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn, đưa tổng số xã ...

  • Unilever đồng hành cùng Chương trình nông thôn mới Trong hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới, Unilever Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài tiên phong đồng hành trong giai đoạn 2010-2020. Doanh nghiệp phát triển và thực hiện chương trình hợp tác ...