Hoạt động ban ngành

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - Cơ hội phát triển Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ hội quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sau khi được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

  • Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế sau 10 năm Trải qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010- 2020), đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển. Thu nhập ...

  • Thêm một Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Sáng 19/6 Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững (HTXLNBV) Toàn Tiến (TX. Hương Thủy) tổ chứci đại hội thành lập. Đến dự có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ...