Hoạt động ban ngành

bab

  • Xi măng Đồng Lâm xây dựng đường nông thôn mới Những ngày cuối tháng 4, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành mang đến diện mạo mới cho địa phương, tạo thuận lợi cho người dân trong ...