Hoạt động ban ngành

Thừa Thiên Huế phấn đấu năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7 % Đó là một trong những chỉ tiêu được đặt ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019 do sở Lao động - Thương binh ...

  • Lộc Trì cán đích nông thôn mới đúng hẹn Sau gần 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, xã Lộc Trì đã hoàn thành 19/19 tiêu chí ...

  • Đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa diễn ra, bên cạnh đánh giá nỗ lực và kết quả đạt được, Thủ ...