Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 11:11 05/07/2017

Ban thi đua khen thưởng TW tập huấn chuyên đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tại thành phố Đà Lạt; đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Hội nghị tập huấn chuyên đề phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 cho đông đảo cán bộ, công chức đang công tác tại Ban thi đua, khen thưởng của 20 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị đã được lãnh đạo Vụ Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Với mục đích tổ chức phong trào thi đua một cách thiết thực hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020, 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; số xã còn lại đảm bảo đạt 05 tiêu chí trở lên. Mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; qua đó góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại các khu vực nông thôn.

Tại Hội ngị, Lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm, những mô hình, điển hình, cách làm hay trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo đó qua 5 năm triển khai xây dựng, tỉnh Lâm Đồng đã huy động được trên 33.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn ngân sách gần 4000 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 9.100 tỷ; đầu tư phát triển sản xuất trên 8.300 tỷ, ngoài ra là các nguồn vốn khác để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đến nay, huyện Đơn Dương đã được Thủ tướng chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, thành phố Bảo Lộc và 4 xã của thành phố Đà Lạt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó 117/117 xã khác đang triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, trong đó 42 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 7-19 tiểu chí.

Trước đó, Ban thi đua khen thưởng Trung ương và các tỉnh, thành phố đã đi khảo sát thực tế, đồng thời tham quan một số mô hình, điển hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Đơn Dương./. 

VPĐP NÔNG THÔN MỚI (TH)

Số lượt xem : 1940

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)