Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 14:26 29/06/2017

Hội Phụ nữ tỉnh ký kết phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết Chương trình phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới với Sở NN&PTNT giai đoạn 2017 - 2022 tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2012 – 2017 tổ chức ngày 27/6/2017,

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đi vào cuộc sống, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các cấp Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo để triển khai, tuyên truyền cuộc vận động gắn xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; nội dung cuộc vận động thiết thực, cụ thể đến đời sống phụ nữ, nhận thức của hội viên, phụ nữ được nâng lên, chuyển biến hành động cụ thể, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực vận động, tác động các thành viên trong gia đình gương mẫu thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình và hạn chế việc vi phạm pháp luật. Hình thức triển khai cuộc vận động có sáng tạo, đổi mới, phù hợp với nhận thức của hội viên, phụ nữ. Cuộc vận động đã tạo nên kênh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Năm năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế còn đẩy mạnh các phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tiết kiệm tự nguyện” với hơn 34 tỷ đồng được hỗ trợ đến tay gần 15 nghìn phụ nữ, hơn 10.000 hộ được giúp đỡ thoát nghèo.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ ở tỉnh Thừa Thiên – Huế xây dựng 130 nhà mái ấm tình thương trị giá 2,4 tỷ đồng; trao trên 9.000 xuất học bổng “Nguyễn Thị Định” cho các học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ xây dựng phòng học, sân chơi, nhà cộng đồng trị giá 450 triệu đồng. 

Thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang quản lý nguồn vốn gần trên 1.362 tỷ đồng, cho vay vốn các hộ gia đình nghèo và hướng dẫn phụ nữ trên toàn tỉnh làm mô hình kinh tế hiệu quả.

Cuộc vận động được triển kha đồng bộ, lồng ghép với thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, huy động được nhiều nguồn lực, do đó bước đầu cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng. Kết quả thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo đưa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vào chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về thực hiện cuộc vận động và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” ( 5 không là: không đói nghèo; không bạo lực; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học; 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ) gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.thông qua việc đẩy mạnh chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, những kỹ năng, kiến thức giúp phụ nữ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tiếp tục vận động chị em thực hiện 3 sạch từ trong gia đình đến cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã ghi nhận những kết quả đạt được của cuộc vận động, đồng thời chỉ ra những hạn chế và chỉ đạo Hội cần phải đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động; chú trọng hiệu quả của các hoạt động; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phải tiếp tục tuyên truyền, quán triệt làm chuyển biến sâu sắc nhận thức trong hệ thống Hội, hội viên, phụ nữ tầm quan trọng của cuộc vận động; đưa cuộc vận động vào chiều sâu; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đảm bảo thực sự hướng về cơ sở…

Dịp này, 9 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2012 – 2017 cũng đã được tuyên dương và nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Sở NN&PTNT cũng đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2022.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

Số lượt xem : 3400

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

(*)