Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 09:32 26/08/2019

Ngân hàng Chính sách đồng hành thực hiện tiêu chí Môi trường

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư cải thiện môi trường nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí 17 - Môi trường và ATTP trõngd nông thôn mới .

Ngày 20/8, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Việt Nam; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Trương Công Lân cho biết, từ năm 2014 đến nay, doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt gần 5.380 tỷ đồng, đáp ứng cho trên 216 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao điều kiện sống. Qua các nguồn vốn vay trên đã giúp cho gần 18 hộ dân thoát khỏi ngưỡng nghèo và trên 22 nghìn hộ dân thoát khỏi ngưỡng cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh hiện nay xuống còn 5,03% và hộ cận nghèo còn 4,93%.

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng đã góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 9,5 nghìn lao động và 5,4 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phục vụ học tập, giúp cho hàng nghìn hộ gia đình nghèo và khó khăn có con em không phải bỏ học giữa chừng... Đặc biệt, có 2.435 hộ nghèo đã được vay vốn để xây dựng và sửa chữa nhà ở theo Quyết định 40/2014/QĐ-TTg và 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho tỉnh triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn tại các vùng khó khăn với trên 105 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện, giúp cải thiện đời sống cho người dân ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đạt được kết quả nêu trên, trước hết là sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào sự nghiệp giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội cũng như đi vào cuộc sống của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh; góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu của tỉnh về giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành và đoàn thể các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh và huyện trong kiểm tra, quản lý, sử dụng nguồn vốn chính sách xã hội hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo để phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là phát huy vai trò phản biện xã hội và chức năng giám sát trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước nói chung và hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói riêng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cho biết, cùng với việc triển khai hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được phân bổ từ Trung ương, Tỉnh sẽ xem xét, dành một phần nguồn ngân sách địa phương để ủy thác qua Ngân hàng CSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn cũng như lồng ghép với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề... để tạo điều kiện cho người lao động trong các hộ nghèo, cận nghèo sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần ổn định và cải thiện cuộc sống.

Dịp này, 5 tập thể và 11 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 6 tập thể, 5 cá nhân được Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua./.

CTV

Số lượt xem : 427

Chưa có bình luận nào cho bài viết này