Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 14:30 25/02/2019

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019

Đó là một trong những chỉ tiêu đặt ra tại kế hoạch Kế hoạch (số 30/KH-UBND) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 do UBND tỉnh ban hành ngày 21/ 02/2019,

Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%; 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định; Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT theo quy định; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách... được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách khác về giáo dục theo quy định; Đảm bảo 100% hộ nghèo, người nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý, được trợ giúp miễn phí, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo; Đảm bảo 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận chính sách dạy nghề, tạo việc làm khi có nhu cầu; 100% cán bộ, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn trưởng, tổ trưởng và cán bộ đoàn thể được tập huấn về kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân để giúp phát triển cộng đồng.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

Số lượt xem : 649

Chưa có bình luận nào cho bài viết này