Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

251
+ aa -

Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 10:13 07/01/2022
Sở Nông nghiệp và PTNT đứng top đầu về cải cách hành chính năm 2021.
Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố sáng ngày 06/1 thì Sở Nông nghiệp và PTNT xếp loại tốt với 85,234 điểm, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Nằm trong tốp đầu, xếp sau Văn phòng UBND tỉnh lần lượt là các đơn vị Sở Tư pháp (87,187 điểm), Sở Công Thương (85,804 điểm), Sở Y tế (85,584 điểm), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (85,234 điểm).

Đối với khối Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, UBND thị xã Hương Trà dẫn đầu với 87,170 điểm, xếp loại tốt.

Năm 2021, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng tiếp nhận TTHC trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2021 phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Bảng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính  của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2021

 

TT

Tên đơn vị

Điểm

đánh giá

Vị thứ

Xếp loại

1

Văn phòng UBND tỉnh

97,685

1

Xuất sắc

2

Sở Tư pháp

87,187

2

Tốt

3

Sở Công Thương

85,804

3

Tốt

4

Sở Y tế

85,584

4

Tốt

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

85,234

5

Tốt

6

Sở Thông tin và Truyền thông

85,162

6

Tốt

7

Sở Nội vụ

85,057

7

Tốt

8

Sở Ngoại vụ

83,838

8

Tốt

9

Sở Du lịch

83,533

9

Tốt

10

Sở Tài chính

83,271

10

Tốt

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

83,226

11

Tốt

12

Sở Xây dựng

83,218

12

Tốt

13

Sở Khoa học và Công nghệ

83,038

13

Tốt

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

83,034

14

Tốt

15

Ban Dân tộc tỉnh

80,696

15

Tốt

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

79,455

16

Khá

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

79,077

17

Khá

18

Sở Giao thông Vận tải

79,027

18

Khá

19

Sở Văn hóa và Thể thao

73,663

19

Khá

20

Thanh tra tỉnh

73,559

20

Khá

21

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

73,475

21

Khá