Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Hoạt động các địa phương

A Lưới xây dựng nông thôn mới gắn giảm nghèo bền vững Đến nay, toàn huyện A Lưới có 4 xã đạt 19 tiêu chí NTM, chiếm 23,5%; 3 xã đạt 15-18 tiêu chí, chiếm 17,6% và 10 xã đạt 10-14 tiêu chí, chiếm 59,8%. Toàn huyện đạt 244 tiêu chí, bình ...

  • Xã Phú Gia khi nào đạt chuẩn NTM? Hiện tại, xã Phú Gia (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) còn 3 tiêu chí chưa đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM). Cùng với đó, địa phương này cũng còn tồn tại nhiều ...