Hoạt động các địa phương

Phú Lương kịp thời về đích NTM giai đoạn 2016-2020 Là một xã thuần nông với điểm xuất phát thấp khi bắt đầu bước vào triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm thực hiện, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ...

  • Phát triển nông nghiệp sạch ở Phú Lộc Thời gian qua, thực hiện đẩy mạnh tài cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, huyện Phú Lộc đã có nhiều chuyển biến mạnh trong phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch mở rộng cánh đồng mẫu ...

  • Quảng Điền ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ Sáng ngày 5/8, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị thông qua đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 do đồng chí Trần Quốc Thắng, Tỉnh ủy ...