Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Hoạt động các địa phương

Thượng Nhật: Khó “cán đích” nông thôn mới đúng hẹn Còn đến bốn tiêu chí quan trọng, lại khó thực hiện nên xã Thượng Nhật (Nam Đông) rất khó “cán đích” nông thôn mới (NTM) như kế hoạch ban đầu.