Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Hoạt động các địa phương

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phong trào xanh, sạch. sáng Để góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc ...

  • Quảng Điền ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ Sáng ngày 5/8, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị thông qua đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 do đồng chí Trần Quốc Thắng, Tỉnh ủy ...

  • Phong Điền ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ Sáng ngày 26/6, tại huyện Phong Điền đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa UBND huyện Phong Điền và Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm về đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ...