Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

Hoạt động các địa phương

A Lưới triển khai các giải pháp đạt mục tiêu kép Sau những thành công của nhiệm kỳ 2016 - 2020, huyện A Lưới tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch gắn với thúc đẩy kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021.