Hoạt động các địa phương

Xây dựng nông thôn mới với đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp ở Nam Đông Là một huyện có troeèm năng về phát triển nông nghiệp đặc sản, Nam Đông thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng để nâng cao thu nhập cho người dân trong ...

  • A Lưới triển khai các mô hình chăn nuôi sạch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa đi thực tế kiểm tra các dự án dự kiến hỗ trợ theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái ...

  • Điền Hoà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới Từ khi bắt tay xây dựng NTM, xã Điền Hòa đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn phát triển, nâng cao thu nhập ...

  • Phú Vang với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới Trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm tới, huyện Phú Vang sẽ tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ ...