Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

Hoạt động các địa phương

Phú Gia quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 Nỗ lực, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để Phú Gia (Phú Vang) cán đích nông thôn mới trong năm 2023 là một trong những nội dung được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ...

  • Phong Điền trên đường đến huyện nông thôn mới Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng gắn với thiết chế đô thị, huyện Phong Điền đã tranh thủ, huy động mọi nguồn lực tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao các ...