Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 08/12/2022

Hoạt động các địa phương

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo ở huyện Phú Vang Chiều ngày 29/11, đồng chí Trần Gia Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện đã đến thăm các mô hình thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng ...

  • Xã Phú Gia khi nào đạt chuẩn NTM? Hiện tại, xã Phú Gia (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) còn 3 tiêu chí chưa đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM). Cùng với đó, địa phương này cũng còn tồn tại nhiều ...