Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 07/12/2022

10
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 15:15 12/02/2022
Nông nghiệp Thừa Thiên Huế cần phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
Đó là ý kiến chỉ đạo của Bọ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Le Minh Hoan tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển ngành nông nghiệp ngày 12/2

 Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sản xuất nông lâm ngư nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 có bước phát triển khá toàn diện; an ninh lương thực được đảm bảo; kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện; đời sống dân cư nông thôn được nâng cao.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp đạt 3,62%, chiếm 11,7% trong cơ cấu GRDP của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 150 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020. Toàn tỉnh hiện đã có 63/94 xã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

BND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng giai đoạn 2021- 2025; hỗ trợ triển khai dự án nghiên cứu và sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao những kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nông nghiệp nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế phải đề ra mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và thương hiệu nông sản; nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

“Cách tổ chức sản xuất, sức ỳ quán tính của người nông dân, tính tư hữu, tính nhỏ lẻ đang là khó khăn, thành ra chúng ta phải có cách tiếp cận chiến lược hơn. Những chương trình phát triển của Huế từ khuyến nông, rồi kinh tế hợp tác, chế biến, phát triển thị trường, kể cả thủy sản, kể cả lâm nghiệp nó phải tư duy tích hợp đa giá trị. Nó phải gắn liền một chuỗi từ giống đầu tiên tới chế biến tới thị trường. Phải đi theo một tư duy kinh tế, tư duy tích hợp đa giá trị, như vậy sẽ có kế hoạch khả thi hơn”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ./.