Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

199
+ aa -

Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 16:50 29/03/2023
Hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế rở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 25/3, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. 

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo các địa phương và sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2022 đạt 5,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư thời kỳ 2020 - 2022 hơn 78.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 9,3%/năm. Thu ngân sách tăng trưởng bình quân thời kỳ 2020 - 2022 đạt 16%/năm, năm 2022 đạt trên 12.700 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 2.400 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2019.

Năm 2022 đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. GRDP tăng 8,56%, GRDP bình quân đầu người tăng 10% so với năm 2021. Thu NSNN đạt trên 12,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 107% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký tăng 40% so với cùng kỳ.

Trong Quý I năm 2023, tình hình KTXH tỉnh tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực, trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại quy mô kinh tế còn nhỏ, ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, giá xăng dầu,… đã tác động đến việc phát triển các ngành lĩnh vực của tỉnh; một số ngành chịu tác động trực tiếp như: du lịch, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu, nông nghiệp, xây dựng; Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thiếu ổn định. Việc bố trí kinh phí và nguồn lực cho công tác bồi thường GPMB còn chậm, chưa đáp ứng đúng nhu cầu.  Quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư còn nhiều khó khăn, chồng chéo; Chất lượng tham mưu trong công tác xúc tiến đầu tư, quản lý giám sát trong xây dựng, đất đai, đầu tư chưa cao; Công tác quy hoạch thiếu đồng bộ, chậm triển khai các quy hoạch phân khu,...

Tỉnh  cũng đã đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tỉnh một số nội dung như: giúp tỉnh hoàn thành xây dựng “Đề án thành lập thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế”; xây dựng mới Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”; hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho 2 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế, cầu qua cửa Thuận An và Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2); Đề án “Xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia”....

Tại buổi làm việc nhiều đóng góp của các bộ, ban, ngành Trung tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, đề xuất định hướng phát triển cho tỉnh trên liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các bộ ngành, địa phương, phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Cùng với việc phân tích kết quả đạt được, Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn thách thức trong đó chỉ rõ, kết quả phát triển KTXH chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững. Quy mô kinh tế còn nhỏ; Các ngành, lĩnh vực chủ yếu còn gặp nhiều khó khăn. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; chú trọng tạo đột phá để phát triển.

Phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là về kinh tế biển, du lịch văn hóa lịch sử - sinh thái, Tỉnh phải chú trọng phát triển hài hòa kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm; Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của Tỉnh; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, cùng vưới đó cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và thương hiệu nông sản; gắn kết phát triển du lịch, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng ven biển, đầm phá.

Tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc, có điểm nhấn, tạo sự khác biệt mang nét đặc trưng riêng có; phát triển du lịch thông minh; gắn kết với tuyến du lịch “Con đường di sản miền Trung” và “Hành lang kinh tế Đông - Tây”. Xúc tiến các tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các tổ hợp mua sắm, vui chơi, giải trí; các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh, du lịch nông nghiệp... Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, nhất là các chương trình Festival Huế.

Huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư. Xây dựng cơ chế, chính sách mở đường cho phát triển, thu hút đầu tư, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước và quốc tế.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ, nhân lực số. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện gắn với đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng giáo dục mũi nhọn, phát triển tài năng; xây dựng văn hóa học đường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho DN phát triển, làm giàu chính đáng; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, truyền thông.

Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đạo tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm khu tái định cư dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. Dự án được triển khai giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2022 với tổng kinh phí giải phóng mặt bằng 2.005 tỷ đồng, bố trí tái định cư 5.080 hộ.

Tại đây, Thủ tướng biểu dương người dân đã thực hiện tốt việc di dời, phục vụ giữ gìn và phát huy Di sản thế giới cố đô Huế. Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng các khu, điểm tái định cư có hạ tầng đồng bộ, gồm điện, đường, cấp thoát nước, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hoá… để đón người dân tái định cư đến ở. Cùng với đó, tạo sinh kế để đảm bảo người dân có cuộc sống và nơi ở mới bằng hoặc hơn nơi ở cũ; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân trên tinh thần lợi ích hài hòa.

CTV