Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 20:12 28/12/2020

Nam Đông đã có 7/9 xã dạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 24/12, Huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2020, bàn và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đến nay, toàn huyện có 7/9 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân tiêu chí các xã đạt chuẩn là 17,2 tiêu chí, tăng gần 1 tiêu chí so với năm 2019. Trong năm, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào và thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình…Cùng với đó, huyện đã đầu tư, kêu gọi đầu tư trong năm hơn 116 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đầu tư phát triển kinh tế và nhà ở 45,5 tỷ đồng. Đối với nông thôn mới nâng cao có xã Hương Xuân đạt 5/5 tiêu chí, 1 xã đạt 3/5 tiêu chí; nông thôn mới kiểu mẫu có 3 xã đạt ¾ tiêu chí…Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng phát sinh nhà tạm, hộ nghèo còn khá phổ biến ở các xã định canh định cư; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, thì trường đầu ra cho sản phẩm còn bấp bênh; hoạt động của Hợp tác xã chưa hiệu quả làm ảnh hưởng đến việc tạo ra chuỗi sản xuất liên kết… 

Năm 2021, huyện Nam Đông tiếp tục củng cố, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn của bộ tiêu chí nông thôn mới, tập trung thực hiện tiêu chí sản xuất; công nhận xã Thượng Nhật đạt chuẩn; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…


 
 
 
 
 

Số lượt xem : 60

Chưa có bình luận nào cho bài viết này